ธ.ค. 24

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

student64

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

1. ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 25 คน
2. อนุบาล 2 จำนวน 25 คน
3. ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน 

  ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564  ขอใบสมัครและรับสมัคร เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารอำนวการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถ

downloadใบสมัครได้ที่นี่  

student64-0

student64-1

พ.ค. 28

มาตรการการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม 2563

covid

ธ.ค. 04

ถวายบังคม ร.๙

ธ.ค. 04

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

ธ.ค. 04

เข้าค่ายพักแรม

ต.ค. 03

รับ ผอ.พรพิศ เทพปัญญา

ต.ค. 03

ตานก๋วยสลาก2562

ต.ค. 03

ส่งผู้เกษียณ2562

มิ.ย. 13

ไหว้ครู 2562

มิ.ย. 10

ประชุมผู้ปกครอง

Older posts «