การชำระเงิน

krungthai next_001

วิธีชำระผ่านกรุงไทย NEXT ภาคเรียนที่ 2/2563

View page »

Slide2

แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา

วิธีการชำระผ่านแอพลิเคชัน กรุงไทย NEXT คลิกที่นี่   ดาวน์โหลดแบบชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย         1.  ระดับอนุบาลคลิกที่นี่         2. ระดับประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่         3. ระดับประถมศึกษา ห้องเรียน IEC คลิกที่นี่ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ระดับอนุบาล 3,950 บาท ระดับประถมศึกษาหลักสูตร ปกติ 1,900 บาท ระดับประถมศึกษาหลักสูตร IEC 4,900 บาท      

View page »