วิธีชำระผ่านกรุงไทย NEXT ภาคเรียนที่ 2/2563

จ่ายผ่าน next-0 จ่ายผ่าน next-1