แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา

Slide1

Slide2

วิธีการชำระผ่านแอพลิเคชัน กรุงไทย NEXT คลิกที่นี่

 


ดาวน์โหลดแบบชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย


        1.  ระดับอนุบาลคลิกที่นี่

        2. ระดับประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่

        3. ระดับประถมศึกษา ห้องเรียน IEC คลิกที่นี่


อัตราค่าบำรุงการศึกษา

  1. ระดับอนุบาล 3,950 บาท

  2. ระดับประถมศึกษาหลักสูตร ปกติ 1,900 บาท

  3. ระดับประถมศึกษาหลักสูตร IEC 4,900 บาท

 


check

 


 

Slide3