ผอ.เนติกานต์   สุวรรณเพ็ชร

การพัฒนากลยุทธ์S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียนการสอน2ภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 อ่านต่อ…

 

การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Intensive English and Chinese Program โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 อ่านต่อ…